صفحه اول تماس با ما RSS                     قالب وبلاگ
  
باشگاه مجازی معلمان پایه ششم ابتدایی
Club six elementary teachers
امینی جمعه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۱

روز

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

زنگ پنجم

شنبه

قرآن

علوم

زبان و ادبیات فارسی

مطالعات اجتماعی

سلامت و تربیت بدنی

یکشنبه

دینی

ریاضی

زبان و ادبیات فارسی

کار و فناوری

هنر

دوشنبه

قرآن

ریاضی

تفکر وپژوهش

مطالعات اجتماعی

زبان و ادبیات فارسی

سه شنبه

زبان و ادبیات فارسی

ریاضی

دینی و اخلاق

هنر

مطالعات اجتماعی

چهارشنبه

قرآن

ریاضی

علوم

مطالعات اجتماعی

سلامت و تربیت بدنی


برچسب‌ها: نمونه برنامه کلاسی پایه ششم